لعنت به تو | بلاگ

لعنت به تو

تعرفه تبلیغات در سایت
تمامِ این مدت می توانستم

عاشقِ هر رهگذری که می آید

بشوم

و هیچ خیالی هم از تو

در سرم نپرورانم

من می توانستم

دوست داشتن را

نکِ زبانم بنشانم

و با هر لبخندی

دهان باز کنم و بگویم :

راستی ! من دوستت دارم 

من می توانستم دلم را

تکه تکه کنم و هر تکه اش را

جایی جای بگذارم !

می بینی ؟ من می توانستم

نغمه ی عاشقم عاشقم را

دور تا دورِ این دنیا

رقصان زمزمه کنم

اما تو لعنت به این تو !

که هرکه هم که آمد

به حرمتِ جایِ پایِ تو

بر رویِ چشمانِ منتظرِ من

سر خم کرد و به ادایِ احترام

نماند ! نه که نخواهد بماند نه !

تو نگذاشتی 

بس که از این زبان وامانده

در نمی آمد چند کلامِ دلبرانه !

تمامِ این سال ها می توانستم

نمانم اما ماندم نه تنها پایِ تو

من ماندم تااگر هم نیامدی

دنیا ببیند این حوالی می شود

هر روز و هرثانیه دل را حراجِ هر 

شیرین زبانی نکرد..

لعنت به تو,لعنت به تو فرات,لعنت به تو و ذات خرابت,لعنت به تو ذات خرابت,لعنت به تو ای دل,لعنت به تو زندگی,لعنت به تو و عشقت,لعنت به تو خدا,لعنت به تو ای روزگار,لعنت به تو که,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 ساعت: 5:40