خط خطی۳۵ | بلاگ

خط خطی۳۵

تعرفه تبلیغات در سایت
تقصير ما نيست

اشتباه از بزرگترهايمان بود

نبايد انقدر راحت عاشقي ميكردند...

ما به آنها نگاه كرديم 

گشتيم و گشتيم تا يك رابطه مثلِ آنها پيدا كنيم

مثل پدرانمان

مادرانمان

تازه زمانِ آنها هيچ فضاي مجازي نبود

همه چيز چشم در چشم بود

همه ي قرارهايشان در خيابانها بود،نه خانه ها

در معرضِ ديدِ هزاران هزار چشم قربان صدقه ي يكديگر ميرفتند...

زمانِ آنها اينقدر بي تعهدي نبود

يك نفر را انتخاب ميكردند و تا آخرش با هم ميساختند

هميشه يك نفرشان كوتاه مي آمد تا ماندني شوند

نتيجه شان ما بوديم

بدونِ كوچكترين شباهتي

ما نسلِ تايپ كردنيم

ما شجاعتِ چشم در چشم شدن نداريم

ما گاهي آنقَدَر بزدل ميشويم،كه حتي از صداي طرفمان هم فرار ميكنيم

ما از هر تكه از زندگي شان،آن قسمتش را كه بابِ ميلمان بود كپي كرديم و بقيه اش را ناديده گرفتيم...

خدا به دادِ نتيجه هاي ما برسد...

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 4 آبان 1395 ساعت: 23:05